Általános Felhasználási Feltételek

Fontos információ! Sajnos a koronavírus miatt átmenetileg nem tudjuk beszerezni a német fonalat,így bizonytalan ideig szünetel webshopunk!

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÉRVÉNYES: 2016. március 29 -től

 1. Bevezető rendelkezések

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) letölthető pdf. formátumban .

A jelen ÁSZF  Botyánszki-Pintér Mónika és Pintér Zoltánné egyéni vállalkozó (továbbiakban: Üzemeltető), és a www.ezustzokni.hu webshopon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

 1. A webáruházat üzemeltető adatai, elérhetőségek

Webáruház domain: www.ezustzokni.hu

Üzemeltetők neve:
Botyánszki-Pintér Mónika ( kisadózó) egyéni vállalkozó

A vállalkozói tevékenység megkezdésének napja: 2016.01.13.
Név: Botyánszki-Pintér Mónika EV
Adószám:67435526-1-41
Székhely: 1035 Budapest Szél u 7-9 A lph 1/8
Nyilvántartási száma: 50229666

Bankszámlaszám:
K&H 10404065-86767184-78491002

Telefon:  06302121354
Hétfőtől-péntekig: 10-18 óráig

Csomagfelvétel helye: 2096 Üröm Táncsics Mihály u 46

E-mail cím: info@ezustzokni.hu

Szerződés nyelve: magyar, amelyet az Üzemeltető nem iktat

Tárhely szolgáltató neve/székhelye/e-mail címe: 

Név: 3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság
Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.
Telefon: +36 (21) 200 0040
E-mail cím: admin@megacp.com
Weboldal: www.3in1.hu

Szállítást végző partner neve, székhelye: 

trans-o-flex Hungary Kft. (továbbiakban: trans-o-flex)

Székhely: 1239 Budapest, Európa utca. 12

Postacím: 1239 Budapest, Európa utca 12.

Rendelésfelvétel: Telefon: +36-1/8777-400 Fax: +36-1/8777-499

E-mail: penzugy@tofhungary.hu; ertekesites@tofhungary.hu ugyfelszolgalat@tofhungary.hu

Honlap: www.tofhungary.hu

Ügyfélszolgálat címe: 1239 Budapest, Európa utca 12.

Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig 08:00-17:30 között

Alaptevékenysége: a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi C

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik: 8-17 óra között.

Továbbá:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely, telephely, központi vevőszolgálat:

H-2351 Alsónémedi

GLS Európa u. 2.

a továbbiakban röviden: GLS Hungary

GLS Hungary a székhelyén Vevőszolgálatot tart fenn, mely munkanapokon 7-18 óráig működik és a csomagszámok alapján felvilágosítást ad (IOD), a csomagokról, kérésre a Megbízónak POD-t küld, valamint a csomagszállítással kapcsolatos esetleges reklamációkat kezeli.

A Vevőszolgálat elérhető:

a 36 29 88 66 70 telefonon

a 36 29 88 66 10 telefaxon

az info@gls-hungary.com, vigyekel@gls-hungary.com, megrendeles@gls-hungary.com e-mail címeken.

A csomagok kézbesítési információja (státusza) a csomagfelvételt követő második munkanaptól kezdődően a www.gls-group.eu honlapon a csomagkeresési menüben a csomagszám alapján lehívható.

GLS Hungary a címzettek részére külön Vevőszolgálatot tart fenn, mely munkanapokon 7-20 óráig működik.

A 36 1 802-02-65 telefonszámon a címzettek részére csomagszám alapján ad felvilágosítást a csomagokról.

 1. Jogviszony létrejötte

3.1. Nemcsak a vásárlással, de a www.ezustzokni.hu  webáruház megtekintésével és az oldalon történő regisztrációval is a jelen ÁSZF szerinti jogviszony jön létre az Üzemeltető és az Ügyfél között. Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokat az Adatvédelmi –és kezelési Tájékoztató tartalmazza.

3.2. A Webáruházban történő vásárlás esetén a jelen ÁSZF szerinti adásvételi szerződés jön létre az Ügyfél és az Üzemeltető között.

3.3. Termékek tulajdonságai

www.ezustzokni.hu weboldalon jellemzően ezüstszálas zoknikat kínál az Üzemeltető (Termékkínálat.)

A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a termékek használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék információs oldaláról lehet megismerni azzal, hogy a jogszabály által előírt körben a termék részletes tényleges tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás tartalmazza.

www.ezustzokni.hu weboldalon elhelyezett termékképek csak illusztrációk, a termékek a valóságban elérthetnek ezen képektől.

Az Üzemeltető szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnak megfelelő vagy annál kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

3.4. Termékek vételára

A termékek vételára a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely bruttóban értendő.  A termékek vételára – hacsak a termék adatlapon eltérően nem rendelkezik az Üzemeltető – nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

A webáruházból megrendelhető termékek árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a webáruház honlapján való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

3.5. Vevői ajánlat, és annak visszaigazolása, a szerződés létrejötte

3.5.1. A jelen ÁSZF feltételeit az Ügyfél a megrendelés elküldésével elfogadja.

3.5.2. Az Ügyfél által a webáruházon keresztül leadott megrendelés vevői ajánlattételnek minősül, melyet az Üzemeltető köteles 48 órán belül e-mailen visszaigazolni. Visszaigazolás hiányában az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttsége alól. FONTOS, hogy ez a visszaigazolás csupán egy, a megrendelést követően küldött automatikus e-mail, amelyben az Üzemeltető arról tájékoztatja az Ügyfelet, hogy a megrendelése az Üzemeltetőhöz beérkezett. Ezzel a visszaigazolással még nem jön létre az adásvételi szerződés.

3.5.3. Az adásvételi szerződés akkor jön létre az Ügyfél és az Üzemeltető között, amikor az Üzemeltető e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a csomagot a futárszolgálatnak átadta, és arról, hogy melyek a szállítás adatai (csomagszám), és mi a kézbesítés várható időpontja.

Az e pont szerinti e-maillel a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:81. §-a szerinti „elektronikus úton kötött szerződés”, valamint  a 45/2014.(II. 26.) Korm. rendelet szerinti „távollévők közötti szerződés” jön létre az Üzemeltető és az Ügyfél között.

3.6. Megkötött szerződés iktatása, hozzáférhetőség

A megrendeléseket az Üzemeltető automatikusan tárolja elektronikus formában.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a Felek megállapodnak, hogy a Webáruházban eszközölt megrendelés útján létrejött szerződés írásban megkötöttnek minősül. Az Ügyfél jogosult az Üzemeltető a megrendelésről elektronikus úton másolatot kérni.

A felek megállapodnak abban, hogy az Üzemeltető és az Ügyfél közötti e-mailes kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás az Üzemeltető és a felhasználó között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti „írásbeli megerősítés” követelményének.

 1. Megrendelés teljesítése

4.1. Amennyiben a megrendelt termék raktáron van, úgy a megrendeléseket az Üzemeltető általában 3-5 munkanapon belül teljesíti. Az Üzemeltető különös gondot fordít a szállítási határidő betartására, és az esetleges késedelem esetén az Ügyfél tájékoztatására, azonban nem felel azért, ha az e pontban jelzett szokásos szállítási idő nem tartható, vagy a késedelemről az Ügyfelet nem értesítette.

4.2. Amennyiben a megrendelt termék nincsen raktáron és a termék beszerzése akadályba ütközik, az Üzemeltető az Ügyfelet erről haladéktalanul tájékoztatja, és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vevő részére a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

4.3. Az Üzemeltető a jelen ÁSZF-ben és a megrendelés visszaigazolásában szereplő feltételek szerint köteles az Ügyfél által megrendelt termékeket a megrendelésben megjelölt szállítási címre eljuttatni.

4.4. Az Ügyfél köteles a terméket a megrendeléskor megadott címen átvenni, valamint a kiszállítással egyidejűleg, vagy azt megelőzően a termék vételárát és a feltüntetett járulékos költségeket (például szállítás, utánvét-kezelés díja) a jelen ÁSZF-ben szereplő feltételek szerint megfizetni.

4.5. A rendelés menetét közérthetően és világosan tartalmazza a 3. sz. melléklet.

 1. Fizetési lehetőségek, számlázás

5.1. A Fizetési módok: az Üzemeltető bankszámlájára történő előzetes átutalás, futárnak történő készpénzes fizetés (utánvét). 

5.1.1. Utánvételes megrendelés: A megrendelt termék kifizetése a szállításkor, utánvéttel történik. Az utánvét költsége – az ingyenes kiszállítási kedvezményt kivéve –  minden esetben 1.200,- Ft.

5.1.2. Banki előutalás: A megrendelést követően az Üzemeltető válasz e-mailben elküldi a számlájának PDF formátumú másolatát és az utaláshoz szükséges adatokat. (A számlán nem lesz utánvételi költség felszámítva). Amint a vételár megérkezik az Üzemeltető bankszámlájára, úgy a megrendelt terméket az Üzemeltető átadja a futárnak. Ekkor a szállítás költsége – az ingyenes kiszállítási kedvezményt kivéve –minden esetben 900,- Ft.

5.2. Az Üzemeltető jogosult vásárlási lehetőséget biztosítani kupon formájában. Ez esetben a vételárnak, vagy annak egy részének a megfizetése a kuponon jelzett kód megadásával történik. A kupon kódját az érvényességi idején belül lehet felhasználni. A kupon felhasználási feltételeinek részleteit az aktuális kupon-akció feltételei tartalmazzák.

 1. Átvételi, szállítási lehetőségek, Ügyfél kötelezettsége a termék átvételekor

6.1. Jelenleg a következő szállítási lehetőségek áll rendelkezésre:  futárszolgálat útján történő kiszállítás.

6.2. Futárszolgálattal történő kiszállítás esetén az Üzemeltető a várható szállítási napról e-mailben tájékoztatja az Ügyfelet a 3.5.3. pontban foglaltak szerint.

6.3. Az Ügyfél köteles a kiszállítás időpontjában a csomag sértetlenségét, a termékek darabszámát ellenőrizni, és az átvételi elismervényt aláírni.

6.4. Futárral történő kiszállítás munkanapokon 8-17 óra között történik. Az Ügyfél köteles olyan szállítási címet és telefonszámot megadni, amely valós, és amelyen a fenti időintervallumban elérhető. 

 1. A vásárlástól való elállás joga

7.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (mely elérhető itt: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400045.KOR) szerint az Ügyfelet megilleti a feltétlen, indoklási kötelezettség nélküli elállás joga.

A termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül az Ügyfél jogosult a vásárlástól elállni. Természetesen az Ügyfél az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Az elállási nyilatkozatot az Ügyfél e-mailen, postai úton küldheti el, vagy telefonon jelentheti be az Üzemeltetőnek. Az írásbeli elállás nyilatkozatának  azonban a minta használata nem kötelező! Az Üzemeletető e-mailen haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését.

Írásban történő elállás esetén elegendő a nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül.

7.2. Nem illeti meg az Ügyfelet az elállási joga a 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben felsorolt termékek esetében, így különösen

 • természetüknél fogva (higiéniai vagy egészségügyi okból) vissza nem szolgáltatható termékek (például kozmetikumok), ha az Ügyfél már kibontotta,
 • Az olyan termék esetén, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

A fenti jogszabályi rendelkezés alapján tehát higiéniai okokból nem illeti meg az Ügyfelet az elállás joga a webáruházon keresztül rendelt „Ezüstzokni” termékekre, ha a terméket az Ügyfél már kibontotta.

Fontos, hogy a higiéniai vagy egészségügyi okból vissza nem szolgáltatható termékeket is visszaküldheti az Ügyfél, azaz gyakorolhatja a 7.1. pont szerinti elállás jogát, amennyiben a csomagolást, a védőfóliát még nem bontotta fel, vagyis a terméket még nem vette használatba.

7.3.  Az elállás joghatásai

Ha az Ügyfél jogszerűen eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy az Ügyfél az Üzemeltető által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli. Az Üzemeltető a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy az Ügyfél nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az Ügyfél köteles az Üzemeltető számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét az Ügyfél viseli, éppen ezért utánvéttel nem lehet a terméket visszaküldeni az Üzemeltető részére. Az Ügyfelet a visszaküldés díján felül egyéb költség nem terheli.

 7.4. Amennyiben az Ügyfél  jelen ÁSZF és a jogszabályok alapján nem jogosult az elállásra, vagy az elállást nem az ÁSZF és a jogszabályok szerint közli, illetve nem azok szerint gyakorolja elállási jogát, úgy az Üzemeltető a vételárat nem köteles visszatéríteni, azonban – előzetes egyeztetést követően – mód van a termék visszaküldésére az Ügyfél részére. Ennek az újbóli kiszállításnak a költségei az Ügyfelet terhelik.

 1. Jótállás, szavatosság, termékfelelősség, termékszavatosság

A Weboldalon árusított termékekre különböző szervezetek, különbözőképpen reagálhatnak, így amennyiben Felhasználó bármilyen negatív jellegű hatást érzékel (irritáció, bőrbántalmak, stb.) a termék használata során, a termék használatát köteles azonnal megszünteti, amennyiben szükséges, orvoshoz fordulni.

8.1. Jótállás: A www.ezustzokni.hu oldalon található termékek nagy részére nem vonatkozik a kötelező jótállás. Amennyiben valamely termék mégis az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna, úgy azt az Üzemeltető a termék adatlapján feltünteti.

A jótállás az alábbiakra vonatkozik:

-legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;

-egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet az Üzemeltetővel szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül). Az Üzemeltető csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Jótállási igényét az Ügyfél a kellékszavatosságnál (8.2.4.) kifejtettek szerint érvényesítheti, azzal a kivétellel, hogy a tartós fogyasztási cikk hibája esetében az átvételtől számított 3 munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a terméket kicseréljük ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza (ha a termék az Üzemeltető üzletében / raktárában rendelkezésre áll), valamint ezen túli bejelentés esetén törekszünk arra, hogy a kijavítás, illetőleg a kicserélés 15 napon belül sor kerüljön. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti.

Csere esetén a jótállás újból indul, javítással meghosszabbodik.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, azonban a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Amennyiben az Üzemeltető bármely okból elmulasztja a fogyasztó részére átadni a jótállási jegyet,  a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot  (számlát) a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A jótállásból fakadó jogok azonban nem érintik az Ügyfél egyéb jogait, így a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságait.

8.2. Szavatosság: A 2013. évi V. Törvény (Ptk.) 6:163 §. (2) bekezdése fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések esetére 2 éves szavatossági időt biztosít.

8.2.1. A szavatossági igényekkel kapcsolatos előírásokat a Ptk és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet tartalmazza.

8.2.2. A kellékszavatossági felelősség a hibás teljesítésre vonatkozik. Az Üzemeltető hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan az Üzemeltető, ha az Ügyfél a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Hibás teljesítésnek minősül a szakszerűtlen összeszerelés is, ha a szerelésre a szerződés alapján kerül sor, és azt az Üzemeltető, vagy annak képviselője végzi el. Ha az összeszerelést az Ügyfél végzi, a szakszerűtlen összeszerelés szintén hibás teljesítésnek tekinthető, ha az a termékhez adott használati útmutató hibájára vezethető vissza.

8.2.3. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Hat hónapon belül tehát az Üzemeltető csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján az Üzemeltető nem köteles például az Ügyfél kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá.

A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher a fogyasztó oldalára kerül, vagyis vita esetén az Ügyfélnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt. Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik hibával,úgy az Üzemeltetőt szavatossági kötelezettség nem terheli.

8.2.4. Hibás teljesítés esetén az Ügyfél két lépcsőben, összesen négyféle szavatossági igényt érvényesíthet:

 1. kijavítást vagy kicserélést követelhet (kivéve, ha választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne),
 2. ha kijavításra és a kicserélésre sincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást/ kicserélést nem vállalta/ nem tud eleget tenni, megfelelő árleszállítást igényelhet, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – elállhat a szerződéstől (jelentéktelen hiba miatt nincs helye)

8.2.5. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az Üzemeltetővel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.

8.3. Termékszavatosság

A Ptk. 6:168 §-a alapján a termék hibája esetén a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Ezen pont alkalmazásában gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

8.4. Termékfelelősség

A Ptk. 6:550-559 §-ai alapján a termékkárért a hibás termék gyártója felelősséggel tartozik. Termékkár valakinek a hibás termék által okozott halála, testi sérülése vagy egészségkárosodása miatt bekövetkezett kár; és a hibás termék által más dolgokban okozott, a kár bekövetkeztekor ötszáz EUR-nal nagyobb összegű kár, ha a károsodott dolog szokásos rendeltetése szerint magánhasználat vagy magánfogyasztás tárgya, és azt a károsult is rendszerint ilyen célra használta.

8.5. Szavatossági és jótállási igények intézése

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletnek megfelelően a szavatossági igénye érvényesítésekor a szerződés megkötését a fogyasztónak kell bizonyítania. A szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

Az Üzemeltető a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Az Üzemeltetőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

 1. Szerzői jogok, védjegy

9.1. A www.ezustzokni.hu weboldalon található tartalom az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi és előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A termékekről készült képek, a termékek elnevezései, a termékleírások, illetve kapcsolódó képanyagok egyedi alkotások, vagy saját feldolgozások. Ezen elemek kizárólag saját felhasználás céljából az Ügyfél merevlemezére menthetőek vagy kinyomtathatóak, azonban sokszorosításuk, másolásuk, adatbázisokban való szerepeltetésük, kereskedelmi forgalomba történő hozataluk és a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) szerinti egyéb felhasználásuk az Üzemeltető írásbeli jóváhagyása nélkül tilos. A fentiektől eltérni csak az Üzemeltetővel kötött írásbeli szerződés alapján lehet. Az Üzemeltetőt megillető szerzői jogok megsértése esetén az Üzemeltető az Szjt. szerinti jogkövetkezményeket alkalmazhatja a jogsértővel szemben, így a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését is követelheti.

 1. Az Ügyfél jogérvényesítési lehetőségei

10.1. Az Ügyfél jogosult valamennyi, a jelen ÁSZF hatálya tartozó jogviszonnyal kapcsolatban felmerülő panaszát az Üzemeltetőnek írásban vagy szóban bejelenteni.

A Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat) elérhetőségei:

Ügyfélszolgálat és termékek visszaküldésének címe: 1035 Szél utca 7-9 A LPH 1/8

Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: munkanapokon, 10.00-17.00

Telefon:  06302121354

E-mail cím: info@ezustzokni.hu

 • Szóbeli panasztétel. Az Üzemeltető a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és a lehetőségek szerint azonnal orvosolja. Amennyiben a szóbeli panasz intézésével az Ügyfél nem elégedett, akkor az Üzemeltető írásos jegyzőkönyvet készít, melyet az Ügyfél által megadott e-mailcímre továbbít az Ügyfélnek. Ezt követően a panasz írásos panasznak minősül.
 • Írásbeli panasztétel. Az írásban érkezett panaszokat az Üzemeltető köteles harminc napon belül írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles, továbbá köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét. A panasz ügyintézésével kapcsolatos további szabályokat a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény tartalmazza.

10.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Ügyfél és az Üzemeltető között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

 • Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
 • Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel, vagy szolgáltatással kapcsolatban, az Európai Bizottság által létrehozott online vitarendezési platformon keresztül is benyújthatja panaszát a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ weboldalon keresztül.
 • Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. Fogyasztó panasza esetén a vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. , Telefon: 06-1-488-213, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

 • Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a hatályos magyar jogszabályok szerint. A vállalkozás által fogyasztóval szemben, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránt indított perre – törvény, az Európai Unió kötelező jogi aktusa, illetve nemzetközi egyezmény eltérő rendelkezése hiányában – az alperes belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes. Nincs helye olyan illetékességi kikötésnek, amely kizárja a fogyasztó jogát ahhoz, hogy a vállalkozással szemben fennálló szerződéses jogviszonyból eredő igényét saját belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt érvényesítse. Kizárólagos illetékesség hiányában a felperes – választása szerint – az alperesre általánosan illetékes bíróság helyett a fogyasztó által vállalkozással szemben fennálló, szerződéses jogviszonyból eredő igény érvényesítése iránti pert a felperes belföldi lakóhelye, ennek hiányában belföldi tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja.

 

 

 1. Egyéb rendelkezések

11.1. A www.ezustzokni.hu weboldal megtekintésével, az oldalon történő regisztrációval és termékrendeléssel az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglaltakat megismerte, és azokat elfogadta.

11.2. A szerződés magyar nyelven jön létre.

11.3. A szerződésre a magyar jog az irányadó.

11.4. Etikai kódexet nem fogadott el magára nézve kötelezőnek az Üzemeltető.

A Weboldalon árusított termékekre különböző szervezetek, különbözőképpen reagálhatnak, így amennyiben Felhasználó bármilyen negatív jellegű hatást érzékel (irritáció, bőrbántalmak, stb.) a termék használata során, a termék használatát köteles azonnal megszünteti, amennyiben szükséges, orvoshoz fordulni.

11.5. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztatót a 2. sz. melléklet tartalmazza.

 

 

 1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön  Pintér Mónika egyéni vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Pintér Mónika egyéni vállalkozó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

 1. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Egyes termékre vonatkozóan hibás teljesítés esetén szerződés, vagy jogszabály alapján Pintér Mónika egyéni vállalkozó jótállásra köteles.

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott termékek esetében a jótállás időtartama legalább egy év.

 

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

 1. sz. Melléklet

Rendelés menete

 1. A megvásárolni kívánt terméket helyezze a kosárba
 2. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés” gombra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Ha módosítja a megvásárolni kívánt mennyiséget, a mennyiség módosítását követően kattintson a kosár frissítése gombra.
 3. Szállítási/fizetési mód kiválasztása.
 4. Megrendelés
 5. Szállítási / Számlázási, illetve a belépési adatok megadása /Amennyiben már regisztrálta magát, akkor be tud lépni. A megrendelés elküldéséhez nem szükséges regisztráció!/*
 6. Fogadja el a rendelési feltételeket a jelölőnégyzet bejelölésével, miután megismerte annak tartalmát.
 7. Az adatok megadását követően a “Megrendelés” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével. (Pl: a készülék, vagy termék színét illetően) Szükség esetén ezen az oldalon módosítani tudja a megadott adatokat, illetve visszaléphet a kosár tartalmának módosításához is. A megrendelés elküldését követen Ügyfélszolgálatunkkal történő kapcsolatfelvétel útján tudja módosítani a megrendelés adatait.
 8. A megrendelés elküldését követően a megadott e-mail címre visszaigazolást kap a megrendelés rendszerünkbe történő beérkezéséről.
 9. A beérkezett megrendelését e-mailen minden esetben visszaigazoljuk: ebben az e-mailben tájékoztatjuk Önt arról, hogy a csomagot a futárszolgálatnak átadtuk és arról, hogy melyek a szállítás adatai (csomagszám), és mi a kézbesítés várható időpontja. Ekkor jön létre az adásvételi szerződés az ÁSZF alapján.
 10. Kérjük kiemelten ügyeljen az elérhetőségi adatok pontos megadására. Rosszul megadott e-mail cím esetén a visszaigazolást nem tudjuk kézbesíteni a megrendelés beérkezéséről. Amennyiben a beérkezett üzenetek mappában nem találja a visszaigazolást ellenőrizze a SPAM – levélszemét mappákat is. Hibásan megadott telefonszám esetén nem tudjuk felvenni a kapcsolatot. Pontatlanul vagy hiányosan megadott kapcsolat felvételi adatokból adódóan a megrendelés teljesítése ellehetetlenülhet.
 11. Megrendelését telefonon keresztül is leadhatja normál díjas telefonszámunkon. Telefonon történő megrendelés leadása nem jár plusz díjjal.